Стартувала кампанія декларування громадянами доходів одержаних у минулому році

опубликовано: 2019-01-09T10:19:00+00:00

Декларувати свої доходи 'mdash; це конституційний обов'rsquo;язок громадян (ч.'nbsp;2 ст. 67 Конституції України). Відповідно до норм Податкового кодексу України громадяни, які подають податкові декларації про майновий стан і доходи (далі 'ndash; декларація) розподіляються на дві категорії: особи, які зобов'rsquo;язані подати річну декларацію та особи, які'nbsp;мають право подати декларацію. Податкова декларація подається платниками податків'nbsp; за місцем своєї податкової адреси в один із таких способів (за вибором): -'nbsp; особисто або уповноваженою на це особою; - надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; - засобами електронного зв'rsquo;язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу. Звертаємо'nbsp; увагу,'nbsp; що у разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов'rsquo;язаний здійснити таке відправлення не пізніше ніж за п'rsquo;ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації,'nbsp; а при поданні податкової декларації в електронній формі, - не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк. При направленні декларації засобами електронного зв'rsquo;язку громадяни можуть скористатися новим електронним сервісом в 'laquo;Електронному кабінеті'raquo;, який передбачає часткове автоматичне заповнення декларації на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб 'ndash; платників податків та відомостей щодо об'rsquo;єктів нерухомого (рухомого) майна. Граничні строки подання декларації: - для громадян, які зобов'rsquo;язані згідно з Кодексом подати податкову декларацію, і осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, 'ndash; до 01 травня року, що настає за звітним; Важливо!'nbsp;Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем. - для громадян, які мають право на податкову знижку 'ndash; по 31.12.2019 (включно); - для фізичних осіб-підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування)'nbsp; 'ndash; протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року). Важливо! Фізичні особи-підприємці'nbsp;(крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) в річній податковій декларації поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначити інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи. Нагадуємо, що обов'rsquo;язок щодо подання декларації у платників податків виникає при отриманні: -'nbsp;'nbsp;'nbsp;'nbsp;'nbsp;'nbsp; доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування майна не від членів сім'rsquo;ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини за якими не було сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, тощо; -'nbsp;'nbsp;'nbsp;'nbsp;'nbsp;'nbsp; доходів від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, дохід у вигляді 'nbsp;основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'rsquo;язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року, а також інвестиційних доходів; -'nbsp;'nbsp;'nbsp;'nbsp;'nbsp;'nbsp; іноземного доходу; -'nbsp;'nbsp;'nbsp;'nbsp;'nbsp;'nbsp; та в інших передбачених Кодексом випадках. Разом з тим, обов'rsquo;язок фізичної особи-платника податку на доходи фізичної особи щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи: -'nbsp;'nbsp;'nbsp;'nbsp;'nbsp;'nbsp; від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу; -'nbsp;'nbsp;'nbsp;'nbsp;'nbsp;'nbsp; виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом Кодексу; -'nbsp;'nbsp;'nbsp;'nbsp;'nbsp;'nbsp; від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений'nbsp; податок на доходи фізичних осіб (далі 'ndash; податок) та військовий збір; -'nbsp;'nbsp;'nbsp;'nbsp;'nbsp;'nbsp; у вигляді об'rsquo;єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 Кодексу.

предварительный просмотр    открыть источник →
   Еще в разделе ↓↓↓